POLITYKA PRYWATNOŚCI – Sambucus Kids

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Dokument opublikowany przez:

SIROWA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
03-931 Warszawa, ul. Poselska 11, Polska
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119845,

NIP: 9511883293, REGON: 013287052
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł

Tel.: 48 22 518 58 00
Fax: 48 22 518 58 09
Email: [email protected]

  1. Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności ma dla nas ważne znaczenie. W treści niniejszego dokumentu pragniemy poinformować o rodzaju gromadzonych w firmie SIROWA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poselska 11, 03-931 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119845, NIP: 9511883293, REGON: 013287052, kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł („SIROWA”), informacji w związku z korzystaniem ze strony internetowej: www.sambucuskids.pl i www.sambucuskids.com („Witryna”) i wyjaśnić, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane.

Informujemy także, że na Witrynie umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Witrynie nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą SIROWA nie odpowiada, w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.

Użytkownik korzystający z Witryny zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

  1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych w trakcie odwiedzania Witryny w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowej, z której nastąpiło wejście na Witrynę, odwiedzane strony Witryny, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być używane do identyfikacji osób odwiedzających Witrynę. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Witryny. W tym celu podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych.

Ponadto, SIROWA może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji lub przedstawienia uwag do działania Witryny. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przechowujemy otrzymane dane w bezpieczny sposób. Dostęp do podanych danych  osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do tych danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Otrzymane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji reklamacji bądź udzielenia odpowiedzi na pytanie. Otrzymanych w ww. celach danych osobowych nie udostępniamy żadnym osobom trzecim. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, będą one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.

  1. Cookies

Kiedy odwiedzasz Witrynę, możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, którego używasz. Używamy cookies po to, aby pamiętać preferencje użytkownika i zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze stron internetowych.

Cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Witrynie.

Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jaki i stale działających cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie Witryny lub nawet ją zablokować.

SIROWA umożliwia zbieranie danych o aktywnościach użytkownika w Witrynie, korzystając z usług dostawców w celach reklamowych, w tym z plików cookies Google AdWords. Oznacza to, że będziemy wyświetlać dla Ciebie reklamy w Internecie dopasowane do Twoich preferencji, wykorzystując istniejące sieci, które ułatwiają tego typu reklamę. Jak zawsze szanujemy Twoją prywatność i nie zbieramy żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację przy korzystaniu z programów Google lub jakichkolwiek innych podmiotów.

  1. Google Analytics

Na naszej Witrynie korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Witryny przez użytkownika.

Informacje zgromadzone w cookies dotyczące korzystania przez Państwa z naszej Witryny są przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z usługi tej korzystamy na naszej stronie internetowej z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że  Państwa adres IP jest na naszej stronie internetowej skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym podlega anonimizacji. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej, wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa preferencji oraz w celu świadczenia dla nas jako operatora Witryny innych usług związanych z użytkowaniem Witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wykorzystanie plików cookies, a także narzędzi Google AdWords oraz Google Analytics pozwoli nam – wiedząc że są Państwo zainteresowani naszymi produktami prezentowanymi na Witrynie – skierować do Państwa reklamę dotyczącą naszych produktów prezentowanych na Witrynie, także, gdy odwiedzać będą Państwo inne strony internetowe.

Poprzez odpowiednią konfigurację Państwa przeglądarki mogą Państwo w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie).  Niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać, jeżeli wyłączą Państwo korzystanie z cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w cookies, a dotyczących korzystania z Witryny (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Mogą Państwo również zrezygnować ze spersonalizowanych reklam. Instrukcja wyłączenia znajduję się pod tym linkiem https://adssettings.google.pl/anonymous?sig=ACi0TCjs8RYK5J6o6-Yb1hV9iHOqP1gNKHmF0c6O0GzFLVSut9aDTKfWruXXJIqih2WQ33FrqAZL_kjlT4BEJKJ-O9z8YHfu5g0ntN7Ye6I2UdlYJPK2wwI&hl=pl.

  1. Informacje końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez nas danych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na stronach Witryny informacji lub też samej Witryny, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej [email protected]. Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Informujemy także, że każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.04.2018.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, np. dostosować reklamy do swoich preferencji.
Podczas przeglądania tej strony pliki cookie będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Dostępne tutaj

Zgadzam się
Dystrybutor w Polsce
SIROWA POLAND Sp. z o.o.
Poselska 11, 03-931 Warszawa
Producent
Pamex Pharmaceuticals GmbH
In der Stelzbach 1, 65618 Selters-Eisenbach, Niemcy